CẢM NHẬN HỌC VIÊN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
CẢM NHẬN HỌC VIÊN
Cảm nhận học viên: Lư Khiết Nguyên

Cảm nhận học viên: Lư Khiết Nguyên

Xin chào, em là học viên Lư Khiết Nguyên khóa K0223, đã theo học 6 tháng tại Ngoại ngữ Trí Nhân.Trước hết, em xin cảm ơn...

Cảm nhận học viên: Lê Duy Nhật Khôi

Cảm nhận học viên: Lê Duy Nhật Khôi

Xin chào, em là học viên Lê Duy Nhật Khôi khóa K0118, đã theo học 5 năm tại Ngoại ngữ Trí Nhân.Trước hết, em xin cảm ơn...