Điện thoại hỗ trợ:
028-6274-9261

Chuyên mục: Khai trương


Tiếng nhật trung cấp
Tiếng nhật trung cấp

I.  MỤC TIÊU: Nghe (聴解): học viên làm được các bài tập nghe cơ bản như: nghe điền vào chỗ trống, nghe để trọn đáp án đúng nhất – Trắc nghiệm, nghe để chọn Đúng


Tiếng Nhật sơ cấp
Tiếng Nhật sơ cấp

I.  MỤC TIÊU: Nghe (聴解): Học viên làm được các bài tập nghe cơ bản như: nghe điền vào chỗ trống, nghe để trọn đáp án đúng nhất – Trắc nghiệm, nghe để chọn Đúng


Tất cả có 3 kết quả.

zalo
028-6274-9261