Điện thoại hỗ trợ:
028-6274-9261

Chuyên mục: Tạp chí tiến học - TNJS

Đáp án đố vui - Tạp chí TNJS số 2
Đáp án đố vui - Tạp chí TNJS số 2

rung Tâm Ngoại Ngữ Trí Nhân (TNJS) phát hành tạp chí tiến học TNJS – Số 2. TNJS mong muốn tạp chí tiến học này sẽ giúp cho các bạn có thể học tiếng nhật


Đáp án đố vui - Tạp chí TNJS số 1
Đáp án đố vui - Tạp chí TNJS số 1

Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Nhân (TNJS) phát hành tạp chí tiến học TNJS – Số 1. TNJS mong muốn tạp chí tiến học này sẽ giúp cho các bạn có thể học tiếng nhật


Tạp chí tiến học - TNJS số 1
Tạp chí tiến học - TNJS số 1

Tạp chí tiến học TNJS do Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Nhân biên soạn, mong muốn sẽ giúp cho các bạn có thể chơi nhưng vẫn học được, học nhưng vẫn có thể chơi được.


Tạp chí tiến học - TNJS số 2
Tạp chí tiến học - TNJS số 2

Tạp chí tiến học TNJS do Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Nhân biên soạn, mong muốn sẽ giúp cho các bạn có thể chơi nhưng vẫn học được, học nhưng vẫn có thể chơi được.


Truyện ngụ ngôn Nhật Bản – Tạp chí tiến học TNJS số 2
Truyện ngụ ngôn Nhật Bản – Tạp chí tiến học TNJS số 2

Mục câu chuyên ngụ ngôn Nhật Bản là một trong các trang của Tạp Chí Tiến HọcTNJS số 2. TNJS mong muốn các bạn học tiếng Nhật có thể rèn luyện kỹ năng đọc sách tiếng Nhật thông qua việc vừa học - vừa chơi. Các bạn trẻ có thề tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên hơn chứ không chỉ giới hạn trong việc học tại Trường


Tất cả có 5 kết quả.

zalo
028-6274-9261