HỌC TIẾNG NHẬT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
HỌC TIẾNG NHẬT
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30(3)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30(3)

Các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Trí Nhân tìm hiểu Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30 nhé!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30(2)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30(2)

Các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Trí Nhân tìm hiểu Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30 nhé!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30(1)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30(1)

Các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Trí Nhân tìm hiểu Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30 nhé!

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 29(4)

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 29(4)

Tiếp theo là ngữ pháp ありました nhé các bạn

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 29(3)

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 29(3)

Tiếp theo là ngữ pháp Vてしまいました nhé

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 29(2)

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 29(2)

Bài này sẽ nói về ngữ pháp しまいました / しまいます nhé

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 29(1)

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 29(1)

Hôm nay chúng ta cùng nhau học ngữ pháp bài 29 nhé!

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(5)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(5)

Tiếp theo là ngữ pháp それで

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(4)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(4)

Tiếp theo là ngữ pháp それに

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(3)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(3)

Tiếp theo là ngữ pháp Thể thông thường + し、