Điện thoại hỗ trợ:
028-6274-9261

JLPT là gì?

Ngày đăng: 02-12-2017 16:32:40

Hãy cũng TNJS tìm hiểu lại một chút về kì thi JLPT nhé!

  1. JLPT là gì?

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, hoặc JLPT (viết tắt của Japanese-Language Proficiency Test) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn nhằm đánh giá và xác nhận trình độ thông thạo tiếng Nhật của những người không phải người Nhật dựa trên sự hiểu biết về ngôn ngữ cùng với các kỹ năng đọc và nghe.

Bài thi được tổ chức hai lần một năm ở Nhật Bản và một số nước nhất định (vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Bảy và tháng Mười Hai). Đối với các khu vực khác, kỳ thi được tổ chức mỗi năm một lần (vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Mười Hai).

Từ năm 2010, kỳ thi JLPT được chia theo 5 cấp độ cao dần từ N5 tới N1 

  1. Các phần thi 

Cấp độ

Các phần mục  thi

Thời gian

N1

Từ vựng/ Ngữ pháp - Đọc
110 Phút

Nghe
60 Phút

170 Phút

N2

Từ vựng/ Ngữ pháp - Đọc
105 Phút

Nghe
55 Phút

155 Phút

N3

Từ vựng
30 Phút

Ngữ pháp - Đọc
70 Phút

Nghe
40 Phút

140 Phút

N4

Từ vựng
30 Phút

Ngữ pháp - Đọc
60 Phút

Nghe
35 Phút

125 Phút

N5

Từ vựng
25 Phút

Ngữ pháp - Đọc
50 Phút

Nghe
30 Phút

105 Phút

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
028-6274-9261