NGHE HIỂU N4

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
NGHE HIỂU N4
FILE NGHE 25 BÀI NGHE HIỂU SƠ CẤP N4 - TẬP 2 聴解タスクみんなの日本語 II

FILE NGHE 25 BÀI NGHE HIỂU SƠ CẤP N4 - TẬP 2 聴解タスクみんなの日本語 II

Ngoại ngữ Trí Nhân xin gửi đến các bạn chuỗi file nghe bài nghe hiểu sơ cấp trong Minna no Nihongo để cùng mọi người chinh...