Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30(4)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 30(4)

 IV. まだ + động từ (thể khẳng định):

Đây là mẫu câu dùng để diễn tả một trạng thái vẫn còn đang tiếp diễn.

例:

あめは もう やみました か

Mưa đã tạnh chưa?

いいえ, まだ ふって いまよ

Chưa, trời vẫn đang mưa đấy!


V. それ:

例:

Chỉ điều mà đối tác đối thoại nói ngay trước đó.

ブロドウェイでミュージカルみたいといもうんですが

Tớ muốn xem ca kịch ở Broadway.

それはいいですね

Hay đấy nhỉ
 

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Admin L 

Tin liên quan