Nhật Bản áp dụng hệ thống hóa đơn mới

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Nhật Bản áp dụng hệ thống hóa đơn mới

Nhật Bản đưa vào áp dụng hệ thống hóa đơn mới nhằm tính toán chính xác hơn tiền thuế tiêu thụ mà doanh nghiệp phải trả theo hệ thống mức thuế kép của Nhật.

 

Nhật Bản áp dụng hệ thống hóa đơn mới

 

Kể từ Chủ Nhật, các doanh nghiệp sẽ cần phải đăng ký với nhà nước để xuất hóa đơn được chứng nhận khi bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Các doanh nghiệp đã mua sản phẩm hoặc nhận dịch vụ sẽ cần phải có hóa đơn khi nộp đơn xin khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Hóa đơn sẽ phải chứa một số thông tin nhất định, chẳng hạn như tiền thuế cần thiết theo từng mức trong hai mức thuế - 10% cho hầu hết các sản phẩm và dịch vụ và 8% cho thực phẩm và các hạng mục khác.

Trước đây, các doanh nghiệp quy mô nhỏ có doanh thu năm trước từ 10 triệu yên, tức khoảng 67.000 đôla, trở xuống được miễn nộp thuế. Thế nhưng hiện nay họ phải trả thuế nếu đăng ký với nhà nước để phát hành hóa đơn.

Chính phủ có các biện pháp trong giai đoạn quá độ để giúp các doanh nghiệp quy mô nhỏ giảm các khoản chi trả thuế trong vòng ba năm.

 

Nguồn bài viết: NHK

Ngày 4 tháng 10 năm 2023, Admin T

Tin liên quan