Nhật Bản: Chỉ số tâm lý kinh doanh hồi phục

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Nhật Bản: Chỉ số tâm lý kinh doanh hồi phục

Một khảo sát mới đây của chính phủ cho thấy tâm lý kinh doanh của các công ty lớn ở Nhật Bản trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 đã hồi phục chuyển sang mức dương, nguyên nhân chủ yếu là do gia tăng lượng khách du lịch nước ngoài.

Chỉ số tâm lý kinh doanh trong 3 tháng đầu tài khóa 2024 là 0,4. Đây là lần đầu tiên sau 2 quý, chỉ số này đạt mức dương.

Chỉ số dương phản ánh phần lớn các công ty đều tin rằng điều kiện kinh doanh đã được cải thiện.

Có khoảng 11.000 công ty trả lời khảo sát hàng quý của Bộ Tài chính và Văn phòng Nội các.

Chỉ số này của các doanh nghiệp trong ngành chế tạo là -1,0. Chi phí gia tăng gây sức ép đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế tạo máy và sản xuất thép.

Chỉ số của các công ty trong lĩnh vực phi chế tạo là dương 1,1, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong ngành dịch vụ. Các công ty có thể tăng giá để bù đắp chi phí cao hơn.

Các quan chức của Bộ Tài chính cho biết kết quả phản ánh kinh tế phục hồi ở mức độ vừa phải, nhưng sẽ theo dõi chặt chẽ nguy cơ nền kinh tế toàn cầu sụt giảm, cũng như những tác động của vật giá tăng.

Nguồn bài viết: Nhật Bản: Chỉ số tâm lý kinh doanh hồi phục

Ngày 14 tháng 06 năm 2024, Admin Tr

Tin liên quan