NHẬT NGỮ THIẾU NHI

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
NHẬT NGỮ THIẾU NHI
NHẬT NGỮ THIẾU NHI (TỪ 6 TUỔI ĐẾN 11 TUỔI)

NHẬT NGỮ THIẾU NHI (TỪ 6 TUỔI ĐẾN 11 TUỔI)

Khoa học đã chứng minh rằng, việc học ngoại ngữ – bất kể loại ngôn ngữ nào, thì nên bắt đầu càng sớm càng tốt....