Thành lập ban chuyên trách phát triển ngành chăm sóc

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Thành lập ban chuyên trách phát triển ngành chăm sóc

Bộ y tế Nhật Bản dự kiến thành lập ban chuyên trách mới nhằm nghiên cứu cách phát triển các ngành y tế và chăm sóc.

Hôm thứ Sáu, chính phủ Nhật Bản thông qua gói chính sách của năm nay. Trong số các mục tiêu có tăng cường và phát triển các ngành chăm sóc y tế.

Bộ y tế quyết định thành lập ban chuyên trách, do bộ trưởng y tế Takemi Keizo đứng đầu. Ban sẽ nghiên cứu các biện pháp cụ thể để ứng dụng thực tế.

Dự kiến, ban sẽ nghiên cứu các cách hỗ trợ cơ sở y tế tiếp nhận những bệnh nhân người nước ngoài muốn được hưởng kĩ thuật và dịch vụ y tế của Nhật Bản. Ban cũng sẽ cân nhắc cách để đào tạo người nước ngoài làm công tác chăm sóc.

Một nhiệm vụ khác là tìm cách chia sẻ với những nước khác về những kinh nghiệm và bài học mà Nhật Bản rút ra từ tình trạng xã hội già hóa và hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân.

Bộ y tế cũng muốn tìm ra cách đáp ứng yêu cầu quốc tế về thuốc và công nghệ y tế của Nhật Bản.

Nguồn bài viết: Thành lập ban chuyên trách phát triển ngành chăm sóc

Ngày 26 tháng 06 năm 2024, Admin Tr

Tin liên quan