Album

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Album
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 43(1)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 43(1)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 43 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

FILE NGHE 25 BÀI NGHE HIỂU SƠ CẤP N4 - TẬP 2 聴解タスクみんなの日本語 II

FILE NGHE 25 BÀI NGHE HIỂU SƠ CẤP N4 - TẬP 2 聴解タスクみんなの日本語 II

Ngoại ngữ Trí Nhân xin gửi đến các bạn chuỗi file nghe bài nghe hiểu sơ cấp trong Minna no Nihongo để cùng mọi người chinh...

FILE NGHE 25 BÀI NGHE HIỂU SƠ CẤP N5 - TẬP 1 聴解タスクみんなの日本語 I

FILE NGHE 25 BÀI NGHE HIỂU SƠ CẤP N5 - TẬP 1 聴解タスクみんなの日本語 I

Ngoại ngữ Trí Nhân xin gửi đến các bạn chuỗi file nghe bài nghe hiểu sơ cấp trong Minna no Nihongo để cùng mọi người chinh...

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 42(3)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 42(3)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 42 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 42(2)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 42(2)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 42 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 42(1)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 42(1)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 42 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 41(4)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 41(4)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 41 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 41(3)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 41(3)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 41 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 41(2)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 41(2)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 41 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 10

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 10

Có thể nói, Minna no Nihongo là cuốn giáo trình tiêu chuẩn nhất dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật được hầu...