Album

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Album
Tổng hợp cách dùng của あります và います

Tổng hợp cách dùng của あります và います

Hãy cùng Ngoại ngữ Trí Nhân tìm hiểu tất cả các cách dùng của あります và います trong tiếng Nhật mà trong các giáo...

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề CHỨC DANH

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề CHỨC DANH

Bạn có bao giờ tự hỏi “cảnh sát trưởng” trong tiếng Nhật gọi là gì chưa? Là một trong những phương pháp ghi nhớ được...

Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ

Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ

Ở đất nước Nhật Bản, văn hóa và truyền thống luôn gắn liền với xã hội, con người nơi đây. Và ngày hôm nay Trung tâm...

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề THỰC ĐƠN

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề THỰC ĐƠN

Con người ai ai cũng sẽ có trong mình một tâm hồn ăn uống mãnh liệt. Bởi vì thế nên hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Trí Nhân...

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề ĐẤT NƯỚC

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề ĐẤT NƯỚC

Bạn có bao giờ tự hỏi các quốc gia trên thế giới sẽ được gọi như thế nào trong tiếng Nhật không? Là một trong những...

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề CON NGƯỜI

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề CON NGƯỜI

Bạn có biết “trẻ con” trong tiếng nhật gọi là gì không? Là một trong những phương pháp ghi nhớ được sử dụng hiệu...

Tuyển dụng: Giáo viên tiếng Nhật KID

Tuyển dụng: Giáo viên tiếng Nhật KID

Ngoại ngữ Trí Nhân cần tuyển giáo viên tiếng nhật sơ cấp part-time, chúng tôi cần tìm giáo viên phù hợp với công việc...

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề NƯỚC UỐNG

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề NƯỚC UỐNG

Bạn có biết “nước cam” trong tiếng Nhật gọi là gì không? Là một trong những phương pháp ghi nhớ được sử dụng hiệu...

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề TRONG KHU PHỐ

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề TRONG KHU PHỐ

Liệu bạn có bao giờ thắc mắc về khu phố mà bạn sinh hoạt hằng ngày sẽ như thế nào trong tiếng Nhật không? Ví dụ như...

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN

Nếu bạn đã biết từ “ngày mai” trong tiếng Nhật đọc là「あした」, vậy thì bạn có biết “ngày mai của ngày mai đọc...