Album

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Album
TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT BÀI 29

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT BÀI 29

Chào mừng các bạn đến với Ngoại Ngữ Trí Nhân, hôm nay chúng mình sẽ gửi đến các bạn tổng hợp từ vựng bài 29. Mong...

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT BÀI 28

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT BÀI 28

Chào mừng các bạn đến với Ngoại Ngữ Trí Nhân, hôm nay chúng mình sẽ gửi đến các bạn tổng hợp bài 28. Mong rằng sẽ...

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT BÀI 27

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT BÀI 27

Chào mừng các bạn đến với Ngoại Ngữ Trí Nhân, hôm nay chúng mình sẽ gửi đến các bạn tổng hợp bài 27. Mong rằng sẽ...

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 5(2)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 5(2)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 5 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 5(1)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 5(1)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 5 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT BÀI 26

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT BÀI 26

Chào mừng các bạn đến với Nhật Ngữ Trí Nhân, hôm nay chúng mình sẽ gửi đến các bạn tổng hợp bài 26. Mong rằng sẽ...

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 4(4)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 4(4)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 4 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 4(3)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 4(3)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 4 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 4(2)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 4(2)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 4 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

ĐỌC HIỂU BÀI 19

ĐỌC HIỂU BÀI 19

Giáo trình Minna no Nihongo là giáo trình uy tính và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên...