Album

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Album
Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(3)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(3)

Tiếp theo là ngữ pháp Thể thông thường + し、

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(2)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(2)

Tiếp theo là ngữ pháp Vています

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(1)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 28(1)

Hôm nay Trí Nhân sẽ cùng các bạn học ngữ pháp bài số 28 nhé <3

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(6)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(6)

Và tiếp theo là しか nhé các bạn

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(5)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(5)

Và tiếp theo là も nhé các bạn

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề BÁNH KẸO

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề BÁNH KẸO

Bạn có bao giờ tự hỏi “Bánh trung thu” trong tiếng Nhật gọi là gì không? Là một trong những phương pháp ghi nhớ được...

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(4)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(4)

Và tiếp theo là は nhé các bạn

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(3)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(3)

Và tiếp theo là ngữ pháp できます nhé mọi người!

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề SỞ THÍCH

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề SỞ THÍCH

Chắc là ai ai trong chúng ta sẽ có cho bản thân một sở thích nào đó đúng chứ. Vậy thì bạn nghĩ những sở thích đó trong...

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(2)

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 27(2)

Và tiếp theo là ngữ pháp 見(み)えます và 聞(き)こえます nhé các bạn!