Album

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Album
ĐỌC HIỂU BÀI 4

ĐỌC HIỂU BÀI 4

Giáo trình Minna no Nihongo là giáo trình uy tính và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên...

ĐỌC HIỂU BÀI 3

ĐỌC HIỂU BÀI 3

Giáo trình Minna no Nihongo là giáo trình uy tính và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên...

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 48(3)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 48(3)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 48 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 48(2)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 48(2)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 48 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 48(1)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 48(1)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 48 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

ĐỌC HIỂU BÀI 2

ĐỌC HIỂU BÀI 2

Giáo trình Minna no Nihongo là giáo trình uy tính và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên...

ĐỌC HIỂU BÀI 1

ĐỌC HIỂU BÀI 1

Giáo trình Minna no Nihongo là giáo trình uy tính và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên...

NGỮ PHÁP BÀI 1

NGỮ PHÁP BÀI 1

Có thể nói, Minna no Nihongo là cuốn giáo trình tiêu chuẩn nhất dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật được hầu...

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG CỦA BÁO YOMIURI

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG CỦA BÁO YOMIURI

Chương trình học bổng báo Nhật là chương trình được các tờ báo nổi tiếng Nhật chi trả cho Du học sinh. Đổi lại, Du...

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 47(6)

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 47(6)

Các bạn cùng ngoại ngữ Trí Nhân khám phá ngữ pháp bài 47 nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!