Tin tức

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Tin tức
THI THỬ JLPT MIỄN PHÍ NĂM 2018

THI THỬ JLPT MIỄN PHÍ NĂM 2018

Với mục đích chuẩn bị cho học viên những kiến thức và tâm lí tốt nhất, kỳ thi thử JLPT được tổ chức mô phỏng...

LỊCH THI JLPT THÁNG 12/2018

LỊCH THI JLPT THÁNG 12/2018

LỊCH THI JLPT THÁNG 12/2018

HỌC TIẾNG NHẬT CÙNG TNJS

HỌC TIẾNG NHẬT CÙNG TNJS

HỌC TIẾNG NHẬT CÙNG TNJS

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2018

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2018

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2018

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG KID 1

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG KID 1

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG KID 1

KHAI GIẢNG LỚP TRẢI NGHIỆM TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

KHAI GIẢNG LỚP TRẢI NGHIỆM TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

KHAI GIẢNG LỚP TRẢI NGHIỆM TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM