TRÍ NHÂN ĐANG CHIÊU SINH CÁC LỚP HÈ TIẾNG NHẬT + Ôn tập kiến thức cũ và giảng dạy kiến thức Nhật Ngữ cho học sinh có Ngôn ngữ 2 ở trường là Tiếng Nhật. + Tăng cường phản xạ"> TRÍ NHÂN ĐANG CHIÊU SINH CÁC LỚP HÈ TIẾNG NHẬT + Ôn tập kiến thức cũ và giảng dạy kiến thức Nhật Ngữ cho học sinh có Ngôn ngữ 2 ở trường là Tiếng Nhật. + Tăng cường phản xạ" />
Điện thoại hỗ trợ:
028-6274-9261

TNJS đang chiêu sinh các lớp hè tiếng Nhật

Ngày đăng: 15-06-2018 19:43:50

TRÍ NHÂN ĐANG CHIÊU SINH CÁC LỚP HÈ TIẾNG NHẬT + Ôn tập kiến thức cũ và giảng dạy kiến thức Nhật Ngữ cho học sinh có Ngôn ngữ 2 ở trường là Tiếng Nhật. + Tăng cường phản xạ

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
028-6274-9261