NHẬT NGỮ DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
NHẬT NGỮ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ tiếng Nhật thành thạo, rèn luyện các kỹ...