Năm 2025, phiếu kết quả JLPT thêm mục quy đổi cấp độ tham khảo CEFR

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Năm 2025, phiếu kết quả JLPT thêm mục quy đổi cấp độ tham khảo CEFR

Từ năm 2025, trong Phiếu kết quả của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) sẽ có thêm mục hiển thị cấp độ tham khảo của CEFR (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu). Tuy nhiên, 5 cấp độ N1~N5 cũng như thước đo trình độ, môn thi và cấu trúc đề thi của kỳ thi JLPT vẫn giữ nguyên, hoàn toàn không thay đổi.

Trong báo cáo “Khung tham chiếu giáo dục tiếng Nhật” của Cục Văn hóa Nhật Bản (Bunkacho) đã đề ra cần hoàn thiện, áp dụng một tiêu chí chung trong đánh giá trình độ tiếng Nhật của các kỳ thi. Do vậy, chúng tôi đã quyết định từ năm 2025 sẽ hiển thị thêm mục quy đổi cấp độ tham khảo CEFR - một khung chuẩn chung được áp dụng rộng rãi toàn cầu, cụ thể như dưới đây.

・Việc quy đổi cấp độ tham khảo CEFR dự kiến bắt đầu triển khai từ kỳ thi tháng 7/2025.

・Trong phiếu kết quả của kỳ thi JLPT sẽ có thêm mục quy đổi cấp độ tham khảo CEFR tương ứng với thang điểm (0 điểm ~ 180 điểm)

・5 cấp độ N1~N5 cũng như thước đo trình độ, môn thi và cấu trúc đề thi của kỳ thi JLPT vẫn giữ nguyên, hoàn toàn không thay đổi.

Hiện nay, xuất hiện những thông tin sai lệch về cấp độ của kỳ thi, xin mọi người lưu ý tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ Website của kỳ thi JLPT.

Nguồn bài viết: The Japan Foundation Center for Cultural Exchange in Vietnam

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Admin H

Tin liên quan