Nhà máy Fukushima Số 1: Lượng nước ô nhiễm giảm

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Nhà máy Fukushima Số 1: Lượng nước ô nhiễm giảm

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) chủ quản nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại cho biết đã đạt được 1 trong các mục tiêu trong việc kiểm soát nguồn nước ô nhiễm.

Họ cho biết lượng nước ô nhiễm một ngày hiện đã giảm còn chưa bằng 1/6 so với đỉnh điểm.

Nước ô nhiễm đã tích tụ tại nhà máy sau 3 vụ nóng chảy nhiên liệu hạt nhân sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

Nước được dùng làm mát nhiên liệu hạt nhân nóng chảy lẫn với nước mưa và nước ngầm chảy vào tòa nhà chứa lò phản ứng bị hư hại.

TEPCO cho biết lượng nước ô nhiễm tích tụ hằng ngày trong tài khóa 2023 kết thúc vào tháng 3 vừa qua là khoảng 80 tấn.

Mức đỉnh điểm là vào tài khóa 2015 với 490 tấn/ngày.

TEPCO cho biết lượng nước ô nhiễm giảm do đã kiểm soát tốt hơn lượng nước mưa và nước ngầm thông qua đổ bê tông phủ mặt đất xung quanh các tòa nhà.

Họ cũng thừa nhận lượng mưa trong năm ngoái thấp hơn so với trung bình, nhưng theo ước tính của TEPCO, kể cả khi lượng mưa ở mức trung bình nhiều năm thì lượng nước tích tụ hằng ngày cũng không vượt quá 90 tấn.

Chính phủ và TEPCO cho biết đã đạt được một trong các mục tiêu của lộ trình tháo dỡ nhà máy là kiểm soát lượng nước ô nhiễm mỗi ngày dưới 100 tấn trước năm 2025.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khi nào thì không còn nước ô nhiễm.

TEPCO cho biết có kế hoạch sẽ phủ bạt lớn lên các tòa nhà nhằm tiếp tục giảm lượng nước ô nhiễm hằng ngày xuống còn tối đa 70 tấn trước tháng 4/2029.

Nguồn bài viết: Nhà máy Fukushima Số 1: Lượng nước ô nhiễm giảm

Ngày 29 tháng 04 năm 2024, Admin Tr

Tin liên quan