Quốc hội Nhật thông qua luật về tin mật

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
Quốc hội Nhật thông qua luật về tin mật

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật thiết lập hệ thống kiểm soát tiếp cận thông tin quan trọng đối với an ninh kinh tế của Nhật Bản.

Đạo luật được ban hành tại phiên họp toàn thể Thượng viện hôm thứ Sáu.

Luật được áp dụng đối với các dữ liệu có thể đe dọa an ninh quốc gia nếu bị tiết lộ.

Các thông tin này sẽ được bảo mật. Chỉ có những người được chính phủ cấp phép mới được truy cập, bao gồm cả nhân viên các công ty tư nhân.

Dự luật được Hạ viện sửa đổi sau các thảo luận giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền chính và đối tác là đảng Komeito, cùng với 3 đảng phái đối lập.

Luật mới yêu cầu chính phủ báo cáo hằng năm lên Quốc hội cách chính phủ áp dụng hệ thống nhằm tiến hành kiểm tra quyền tiếp cận tin mật. Báo cáo cũng bao gồm cả việc những thông tin nào được bảo mật và giải mật.

Thể theo luật mới, thông tin sẽ được bảo mật dựa trên các tiêu chuẩn vận hành.

Chính phủ dự kiến sẽ thành lập ban chuyên gia để thảo luận các tiêu chuẩn này.

Nguồn bài viết: Quốc hội Nhật thông qua luật về tin mật

Ngày 10 tháng 05 năm 2024, Admin Tr

Tin liên quan