CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÍ NHÂN
CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT
Câu lạc bộ KAIWA kỳ 7: NGÀY NHÀ GIÁO

Câu lạc bộ KAIWA kỳ 7: NGÀY NHÀ GIÁO

Nhằm giúp các bạn học tiếng nhật có môi trường giao tiếp thoải mái, dù bạn đang ở trình độ thấp nhất hay cao nhấ...

Câu lạc bộ KAIWA kỳ 6: HALLOWEEN

Câu lạc bộ KAIWA kỳ 6: HALLOWEEN

Nhằm giúp các bạn học tiếng nhật có môi trường giao tiếp thoải mái, dù bạn đang ở trình độ thấp nhất hay cao nhất...

Câu lạc bộ KAIWA kỳ 5: Giao lưu ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản với các bạn sinh viên Đại học Fukui

Câu lạc bộ KAIWA kỳ 5: Giao lưu ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản với các bạn sinh viên Đại học Fukui

Chào mừng các bạn học viên đến với câu lạc bộ KAIWA tiếng Nhật - nơi bạn có thể thoải mái giao lưu tiếng Nhật không...

Câu lạc bộ KAIWA kỳ 4: Kỳ nghỉ hè

Câu lạc bộ KAIWA kỳ 4: Kỳ nghỉ hè

Chào mừng các bạn học viên đến với câu lạc bộ KAIWA tiếng Nhật - nơi bạn có thể thoải mái giao lưu tiếng Nhật không...

Câu lạc bộ KAIWA Kỳ 3: Cùng nhau mua sắm

Câu lạc bộ KAIWA Kỳ 3: Cùng nhau mua sắm

Nhằm giúp các bạn học tiếng nhật có môi trường giao tiếp thoải mái, dù bạn đang ở trình độ thấp nhất hay cao nhất...

Câu lạc bộ KAIWA Kỳ 2: Trò chơi truyền thống Nhật Bản

Câu lạc bộ KAIWA Kỳ 2: Trò chơi truyền thống Nhật Bản

Nhằm giúp các bạn học tiếng nhật có môi trường giao tiếp thoải mái, dù bạn đang ở trình độ thấp nhất hay cao nhất...

Câu lạc bộ KAIWA Kỳ 1: Rất vui được làm quen!

Câu lạc bộ KAIWA Kỳ 1: Rất vui được làm quen!

Nhằm giúp các bạn học tiếng nhật có môi trường giao tiếp thoải mái, dù bạn đang ở trình độ thấp nhất hay cao nhất...